Când va putea polițistul să te ducă la secție și ce informații va trebui să îți ofere

Când va putea polițistul să te ducă la secție și ce informații va trebui să îți ofere

O enumerare mai clară a situațiilor când o persoană poate fi dusă la secție va fi introdusă în Legea Poliției Române printr-un act normativ promulgat de curând. Acesta va completa legea și cu enumerarea drepturilor pe care le au cei conduși la secție, inclusiv acela de a contesta măsura.

Potrivit dispozițiilor legale în vigoare, polițiștii au dreptul să ducă o persoană la secție atunci când aceasta e un pericol pentru viața altora, pentru ordinea publică, atunci când e bănuită de comiterea unor fapte ilegale, nu poate stabili identitatea sa ș.a.m.d.

În curând, vom avea un cadru legal mai clar și mai explicit pe acest subiect, unul care să ne ofere inclusiv perspectiva drepturilor noastre ca persoane duse la secție, pe lângă situațiile în care putem fi obligați să mergem. Legea nr. 192/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul ordinii și siguranței publice, care cuprinde acest cadru legal nou, a fost promulgată vineri de președintele țării și va modifica Legea Poliției Române în 90 de zile de când legea de modificare apare în Monitorul Oficial (publicarea se va face, cu siguranță, într-una dintre zilele următoare).

Întâi de toate, această lege nouă va include în Legea nr. 218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române situațiile punctuale în care se poate duce o persoană la secție:

  • când nu se poate stabili identitatea ei sau când există suspiciuni că identitatea declarată nu e cea adevărată ori că documentele ar putea fi false;
  • din cauza comportamentului, locului, momentului, circumstanțelor, ori bunurilor aflate asupra sa, creează motive pentru a bănui că pregătește sau a comis o faptă ilegală;
  • prin acțiunile sale pune în pericol viaţa, sănătatea sau integritatea corporală, a sa ori a altei persoane sau ordinea publică;
  • luarea unor măsuri legale, pe loc, ar putea crea un pericol pentru aceasta sau pentru ordinea publică.

Polițistul va trebui să scrie într-un document care sunt motivele pentru care persoana e condusă la secție, care sunt măsurile luate cu această ocazie, modalitatea în care i s-au adus la cunoștință drepturile sale persoanei duse la secție, rezultatul controlului corporal sau al bagajelor, dacă s-au folosit mijloace de constrângere, ora începerii verificării situației persoanei și luării măsurilor legale. O copie de pe acest înscris va fi dată și persoanei duse la secție.

Verificarea situației de fapt și, după caz, luarea măsurilor legale față de persoana condusă la sediul poliției se realizează de îndată“, prevede legea de modificare a Legii Poliției Române.

Ce trebuie să știe cel dus la secție

Un merit al acestei legi de modificare, printre altele, e că va completa Legea Poliției Române cu enumerarea drepturilor pe care le au cei duși la sediul poliției.

În primul rând, persoana dusă la secție va trebui să afle motivul pentru care e dusă (înainte ca acest lucru să se întâmple) și va trebui să fie informată privind drepturile sale în cel mai scurt timp cu putință, cel târziu când ajunge la secție.

Apoi, cel dus la sediul poliției va putea să ceară informarea unui membru de familie sau a altei persoane despre măsura la care este supus. De asemenea, cel condus la secție trebuie să știe că are dreptul să conteste măsura (înainte ca ea să înceteze, contestația trebuie depusă la șeful ierarhic superior al polițistului care l-a dus la secție sau chiar la polițistul cu pricina).

Persoana condusă la secție va avea dreptul “de a fi asistată de un avocat, potrivit legii, de a comunica direct cu acesta, în condiții care să asigure confidențialitatea, precum și de a nu da nici o declarație fără prezența acestuia, cu excepția  comunicării datelor de identificare, ori a unor informații necesare înlăturării unei stări de pericol iminent la adresa vieții, sănătății sau integrității corporale a unei persoane”, după cum scrie în legea promulgată.

De asemenea, va putea fi consultată de un medic, la alegere, pe cheltuiala sa, iar comunicarea cu poliția se va putea face prin interpret sau prin intermediul unei persoane cu aptitudini de comunicare, dacă e cazul.

Please follow and like us:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *