ATENŢIE ŞOFERI !!! Poliția Locală nu poate da amenzi pe legea 61/1991 pentru refuz de a te prezenta la sediu

ATENŢIE ŞOFERI !!! Poliția Locală nu poate da amenzi pe legea 61/1991 pentru refuz de a te prezenta la sediu

Tribunalul Cluj a pronunțat decizii definitive în care arată că Poliția Locală nu poate aplica amenzi pe legea 61/1991 pentru refuzul unei persoane de a se prezenta la sediul poliției locale după ce a găsit ”invitația” în parbrizul mașinii. Este vorba de celebrele note de constatare pe care le lasă polițiștii locali pe mașinile parcate neregulamentar sau fără a fi achitată taxa de parcare.

După Decizia în RIL nr.11/2017 a ÎCCJ referitoare la lipsa competenței polițiștilor locali de a solicita datele de identificare ale șoferului, poliția locală a schimbat tactica și a început să aplice amenzi în baza legii 61/1991 privind ordinea și liniștea publică persoanelor care au refuzat să dea curs invitațiilor la sediu lăsate în parbriz.

De exemplu, o persoană a sancționată cu amendă de 300 lei pentru săvârșirea contravenției prevăzută și sancționată de art. 2 pct. 31 și art. 3 alin. 1 lit. a Legea nr. 61/1991, pe motiv la data de 23 aprilie 2018, în calitate de proprietar al unui autovehicul depistat staționat neregulamentar pe o stradă, nu s-a prezentat la sediul Poliției Locale Florești la data și la ora stabilită în nota de constatare.

Numai că instanțele de la Tribunalul Cluj au anulat astfel de amenzi și au arătat în deciziile definitive că ”invitația la  sediul poliției nu s-a făcut de către organele de urmărire penală sau de menținere a ordinii publice, ci de către organele cu competențe în domeniul circulației pe drumurile publice”, astfel că nu se aplică prevederea din legea 61/1991 trecută în procesul verbal de sancționare.

Cităm mai jos din Decizia nr. 1193/2019 a Secției de contencios administrativ și fiscal de la Tribunalul Cluj, iar Decizia nr.1156/2019 este similară. Ambele au fost pronunțat de același complet format din judecătorii cu multă experiență Petru Urs și Emil Belean.

”Examinând sentința civilă apelată potrivit dispozițiilor art.476 și următoarele din Cod procedură civilă, sub aspectul temeiniciei și legalității, Tribunalul reține următoarele:

Potrivit dispozițiilor art. 2 pct. 31 din Legea 61/1991, refuzul unei persoane de a da relații pentru stabilirea identității sale, de a se legitima cu actul de identitate sau de a se prezenta la sediul poliției, la cererea ori la invitația justificată a organelor de urmărire penală sau de menținere a ordinii publice, aflate în exercitarea atribuțiilor de serviciu   constituie contravenție și se sancționează cu amendă cuprinsă între 100 și 500 lei, potrivit dispozițiilor art. 3 alin. 1 lit. a) din Legea 61/1991.

Tribunalul observă că, prin Nota de constatare  nr…. din data de 23 . 04.2018 – fila 16 dosar fond, petentul a fost invitat să se prezinte la sediul Primăriei comunei Florești- Direcția Poliția Locală, pentru a da relații în legătură cu încălcarea prevederilor O.U.G.nr.195/2002, referitoare la parcarea neregulamentară.

Prezența petentului la sediul Poliției Locale Florești a fost solicitată doar în vederea întocmirii unui proces-verbal de contravenție, act care, potrivit art.19 din OG nr.2/2001, poate fi întocmit și în lipsa contravenientului.

Tribunalul mai reține că în speță nu exista obligația contravenientului de a fi prezent la încheierea procesului verbal și nici de a-l ridica, iar conform prevederilor art. 26 alin. 3 din OG nr. 2/2001, „ (3) În cazul în care contravenientul nu este prezent sau, deși prezent, refuză să semneze procesul-verbal, comunicarea acestuia se face de către agentul constatator, în termen de cel o lună de la data încheierii”.

De asemenea, se constată că nota de constatare nu întrunește condițiile prevăzute de lege pentru o invitație scrisă și că apelanta nu a făcut dovada comunicării acestei invitații, iar pe de altă parte, fapta de a staționa neregulamentar pe carosabil excede prevederilor Legii nr. 61/1991  privind faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, făcând parte dintr-un domeniu total distinct.

În cauză sunt incidente dezlegările ÎCCJ din Decizia în interesul legii nr. 11/2017, pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție în Dosarul nr. 3/2017, prin care s-a stabilit că, în interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 39, art. 102 alin. (1) pct. 14 și art. 105 pct. 10 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prin raportare la dispozițiile art. 7 lit. h) din Legea poliției locale nr. 155/2010, republicată, cu modificările și completările ulterioare, doar agentul constatator din cadrul poliției rutiere are competența de a solicita proprietarului sau deținătorului mandatat al unui vehicul comunicarea identității persoanei căreia i-a încredințat vehiculul pentru a fi condus pe drumurile publice, precum și de a aplica sancțiunile contravenționale prevăzute de lege, în cazul necomunicării relațiilor solicitate   .

Tribunalul reține că, potrivit art. 7 lit. h) din Legea nr. 155/2010, în domeniul circulației pe drumurile publice , poliția locală constată contravenții și aplică sancțiuni pentru încălcarea normelor legale privind oprirea, staționarea, parcarea autovehiculelor  și accesul interzis, având dreptul de a dispune măsuri de ridicare a autovehiculelor staționate neregulamentar.În exercitarea acestei competențe, potrivit art. 20 alin. (1) lit. g) din Legea nr.155/2010, polițistul local are dreptul să legitimeze și să stabilească identitatea persoanelor care încalcă dispozițiile legale ori dacă sunt indicii că acestea pregătesc sau au comis o faptă ilegală.

Conform art. 7 lit. m) din același act normativ, în domeniul circulației pe drumurile publice, poliția locală cooperează cu unitățile/structurile teritoriale ale Poliției Române pentru identificarea deținătorului/utilizatorului autovehiculului ridicat ca urmare a staționării neregulamentare sau al autovehiculelor abandonate pe domeniul public.

Potrivit art. 2 alin. (2) din Legea nr. 155/2010, poliția locală comunică, de îndată, organelor abilitate datele cu privire la aspectele de încălcare a legii, altele decât cele stabilite în competența sa, de care a luat cunoștință cu ocazia îndeplinirii misiunilor și activităților specifice.

Așa cum se reține în Decizia Î.C.C.J. nr. 11/2017, legiuitorul nu a stabilit în competența poliției locale atribuția de a solicita proprietarului sau deținătorului mandatat al unui vehicul comunicarea identității persoanei căreia i-a încredințat vehiculul pentru a fi condus pe drumurile publice, și nici de a aplica sancțiunile contravenționale prevăzute de lege, în cazul necomunicării relațiilor solicitate.

În considerarea celor statuate de Î.C.C.J., Tribunalul apreciază, ca și instanța de fond, că fapta reținută în sarcina petentulului nu întrunește elementele constitutive ale contravenției prevăzute de art. 2 pct. 31 din Legea 61/1991, având în vedere că invitația la  sediul poliției nu s-a făcut de către organele de urmărire penală sau de menținere a ordinii publice, ci de către organele cu competențe în domeniul circulației pe drumurile publice, conform art. 7 lit. h) din Legea nr. 155/2010, în vederea stabilirii identității persoanei care a condus autovehiculul pe drumurile publice și a parcat neregulamentar.

Față de cele ce preced, tribunalul în baza art. 480 alin.1 Cod Procedură Civilă, va respinge apelul declarat de apelanta Primăria comunei Florești – Direcția Poliția Locală în contradictoriu cu intimatul  G.I.B. împotriva sentinței civile nr.7292/05.11.2018 pronunțată în dosarul nr.9855 /211/2018 al Judecătoriei Cluj-Napoca, pe care o va menține în întregime.”

În țară există instanțe care au altă optică, astfel că în viitor s-ar putea ca Înalta Curte să emită o decizie de lămurire.

De exemplu Tribunalul Vrancea, prin Decizia Civilă nr. 1200/2019, arată următoarele:

”Petenta a invocat necompetența poliției locale de a sancționa refuzul de a se prezenta pentru relații în legătură cu contravenții rutiere.

Din art.6 lit.i și 7 lit.h din Legea 155/2010 poliția locală are în atribuții constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor pentru nerespectarea normelor legale privind conviețuirea socială, oprirea, staționarea, parcarea autovehiculelor și accesul interzis.

Respectarea normelor privind circulația pe drumurile publice ține în mod indubitabil de asigurarea ordinii publice, iar susținerea petentei că refuzul de a se prezenta pentru relații nu poate constitui contravenția prev.de art. 2 pct.31 din Legea 61/1991 nu poate fi reținută.

Ca urmare, față de cererea petentei de a sesiza ICCJ pentru dezlegarea chestiunii de drept, instanța o apreciază ca neîntemeiată, din dispozițiile invocate rezultând în mod clar competența poliției locale în constatarea contravenției prev.de art. 2 pct.31 din Legea 61/1991 și în legătură cu încălcarea normelor de circulație rutiere.”

Please follow and like us:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *